Private Schools in Dalian

List of Colleges and Universities in China

 

(Data by Dalian Education Bureau, Liaoning Province, China)

1. Dalian Mingwu Primary School
2. Dalian Peigen School
3. Private Dalian Sunshine School
4. Wengu Bilingual School, Ganjingzi District, Dalian
5. Dalian Zhizheng School
6. Hongyuan Primary School in Dalian High-tech Zone
7. Dalian Jiahui Oak Foreign Language School
8. Dalian Jinpu New District Yuan Guoyu School
9. Dalian Jinpu New District Huamei Bilingual School
10. Dalian Wenwu School
11. Dalian Maple Leaf International School
12. Dalian Wafangdian Sun Valley Bilingual Primary School
13. Dalian Jiahui Middle School
14. Dalian Jiahui No.2 Middle School
15. Dalian Jiahui No.3 Middle School
16. Dalian Jiahui Oak Foreign Language School
17. Dalian Jinpu New District National Jade School
18. Dalian Wafangdian Chang Wen Wenwu School
19. Dalian Zhongshan Senior High School
20. Senior High School Affiliated to Dalian Institute of Education
21. Dalian Dongfang Experimental High School
22. High School Affiliated to Dalian Polytechnic University
23. Dalian Bohai Senior High School
24. Dalian South China Middle School
25. Dalian High School Affiliated to Beijing Language and Culture University
26. Dalian Jinqiao Senior High School
27. Dalian Royal High School
28. Dalian Baisheng Senior High School
29. Dalian Concordia Senior High School
30. Dalian Qiancheng Senior High School
31. Dalian Liangyang Senior High School
32. Dalian Alto High School
33. Dalian Yinghua Senior High School
34. Dalian Yucai Senior High School
35. Dalian Jinshi Senior High School
36. Dalian Maple Leaf International School High School Campus
37. Dalian Great World High School
38. Dalian New Century Senior High School
39. Dalian North Art High School

 

English Teaching Jobs

english iconISAC Teach in China Program

english iconISAC University Teaching Program

english iconJob Board

 

Related Schools

Scroll to Top